Μωραίτης Γιώργος, Στομαχογραφία

Μωραίτης Γιώργος, Στομαχογραφία, 2016, εγκατάσταση μεικτά υλικά, διαστάσεις: μεταβλητές