Ανακοινωση για 22-6-2018

Ανακοινωση για 22-6-2018

Το Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας θα παραμείνει κλειστό για το κοινό στις 22-6-2018, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες Εκπαίδευσης – Ασφαλείας των εργαζομένων της Imerys. Ευχαριστούμε.