Ανοιχτο καλεσμα σε αποφοιτους των Τομεων Γλυπτικης

Δείτε το σαν PDF

Ανοιχτό κάλεσμα σε απόφοιτους των Τομέων Γλυπτικής, Ζωγραφικής, Χαρακτικής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ ή/και αποφοίτους Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της ΑΣΚΤ για συμμετοχή σε εικαστική διαμονή (residency) στις εγκαταστάσεις της ΕΛΜΙΝ Βωξίτες Α.Ε. στο νομό Φωκίδας και για υποψηφιότητα απονομής βραβείου «Γιώργος Λάππας» (2017)

 

Το Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας και το Γραφείο Διασύνδεσης της ΑΣΚΤ απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε απόφοιτους του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ μέχρι 35 ετών για συμμετοχή σε εικαστική διαμονή (residency) στις εγκαταστάσεις της ΕΛΜΙΝ Βωξίτες Α.Ε. στο νομό Φωκίδας και για υποψηφιότητα απονομής βραβείου «Γιώργος Λάππας», ύψους 10.000 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενες/ οι καλούνται να υλοποιήσουν επιτόπια (insitu/ sitespecific) έργα χώρου (installationart, soundart, videoart, landart, γλυπτική, κατασκευές κλπ.) στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας με θέμα τον«Μεταλλωρύχο» και την εργασία του.

 

 

To Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας Vagonetto

 

Το Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας – Vagonetto είναι ένα θεματικό πάρκο, μοναδικό στον ελληνικό χώρο, που δίνει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να γνωρίσει βήμα βήμα τη διαδικασία εξόρυξης του βωξίτη. H ιδέα για την δημιουργία του γεννήθηκε από τους ίδιους τους ανθρώπους που δούλεψαν στα μεταλλεία και θέλησαν να διαφυλάξουν και να εκθέσουν τις μνήμες του τόπου – άρρηκτα πλέον συνδεδεμένες με την διαδικασία εξόρυξης του βωξίτη.

To 1998 η εταιρεία που ανέδειξε τον βωξίτη της περιοχής αναλαμβάνει το έργο της μετασκευής της ανενεργής για περισσότερο από μία εικοσιπενταετία στοάς, σε επισκέψιμο τουριστικό και εκπαιδευτικό προορισμό, επιθυμώντας να αναδείξει τόσο την ιστορία του βωξίτη όσο και να αποτίσει φόρο τιμής στους μεταλλωρύχους της Φωκίδας. Τον Σεπτέμβριο του 2003 ανοίγει τις πύλες του στο κοινό.

Το μουσείο εντάσσεται στο ανθρωπογεωγραφικό περιβάλλον της περιοχής και συνεισφέρει στην πολιτισμική ταυτότητά της, καθώς δεν είναι απλά ένα παλιό μεταλλείο, αλλά κομμάτι της ζωής και της βιομηχανικής ιστορίας της Ελλάδας.

(Επισυνάπτεται περισσότερο οπτικοακουστικό υλικό για τις εγκαταστάσεις και την ιστορία της Εταιρείας και του Μεταλλευτικού Πάρκου Φωκίδας)

http://www.vagonetto.gr/

http://www.eubauxites.com/

http://www.vagonetto.gr/el/lappas-award/

 

Διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων/ υποψηφίων

 

Οι υποψήφιες/ οι οφείλουν να προσκομίσουν μέχρι την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 σε ηλεκτρονική μορφή στο Γραφείο Διασύνδεσης της ΑΣΚΤ τα εξής στοιχεία:

1.       Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, όπου θα αναγράφεται η ακριβής ημερομηνίας γέννησης του υποψηφίου.

2.       Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρονται πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail), οι σπουδές, τυχόν ατομικές ή ομαδικές εκθέσεις, συμμετοχές σε εικαστικές διαμονές (residencies), εργαστήρια (workshops), σεμινάρια, ξένες γλώσσες, καθώς και ό, τι η/ ο υποψήφια/ ος επιθυμεί να γνωστοποιήσει στην επιτροπή επιλογής σε σχέση με την καλλιτεχνική του πορεία.

3.       Οπτικοακουστικό υλικό με έργα και projects που έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν.

4.       Για την παράδοση της πρότασης, οι υποψήφιοι συμπληρώνουν την αντίστοιχη Αίτηση (για να συμπληρώσετε την Αίτηση πατήστε εδώ).

 

Οι συμμετέχοντες/ υποψήφιοι επιλέγονται κατόπιν απόφασης πενταμελούς κριτικής επιτροπής, που απαρτίζεται από τρία (3) μέλη του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού της ΑΣΚΤ, την/ τον συντονίστρια/ ιστή του προγράμματος και από μία/ έναν εκπρόσωπο του Μεταλλευτικού Πάρκου Φωκίδας. Ο τελικός αριθμός των συμμετεχόντων/ υποψηφίων ανέρχεται στους πέντε (5).

 

Η εικαστική διαμονή (residency)

 

Οι συμμετέχοντες/ υποψήφιοι θα μεταβούν σε πρότερο χρόνο και κατόπιν συνεννόησης με τους διοργανωτές στις εγκαταστάσεις της ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε., θα ξεναγηθούν σε αυτές, στο εκεί Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας VAGONETTO όπως και στους προβλεπόμενους από την Εταιρεία χώρους της εκεί εργασίας τους. Η εικαστική διαμονή (residency) θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας από τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου μέχρι και το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2016, ενώ ως ημερομηνία αναχώρησης ορίζεται η 3η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα εορτασμού της Αγίας Βαρβάρας, προστάτιδας των μεταλλωρύχων. Οι συμμετέχοντες/ υποψήφιοι θα πραγματοποιήσουν επί τόπου τα έργα τους. Για την υλοποίηση των έργων τους οι καλλιτέχνες μπορούν να χρησιμοποιήσουν υλικά που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη και τη συνεργασία των στελεχών και των εργαζομένων της. Η Εταιρεία αναλαμβάνει το κόστος φιλοξενίας και σίτισης των συμμετεχόντων.

 

Το βραβείο «Γιώργος Λάππας»

 

Το βραβείο ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ και απονέμεται σε μία/ έναν εκ των συμμετεχόντων στην εικαστική διαμονή (residency), έπειτα από επιτόπια επίσκεψη το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017 της κριτικής επιτροπής στους χώρους εργασίας των συμμετεχόντων/ υποψηφίων, συνομιλίας μαζί τους και κλειστής συνεδρίασής της που λαμβάνει χώρα κατά την επόμενη ημέρα. Στην κριτική επιτροπή μετέχουν η/ ο Πρύτανης της ΑΣΚΤ, δύο (2) μέλη του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού της ΑΣΚΤ, δύο (2) πρόσωπα επιλογής του Μεταλλευτικού Πάρκου Φωκίδας, ενώ στη συνεδρίαση μετέχει συμβουλευτικά και η/ο συντονίστρια/ιστής του  προγράμματος. Η ψηφοφορία των μελών της κριτικής επιτροπής είναι μυστική. Μία (1) ακόμα ψήφος θα προκύψει έπειτα από μυστική ψηφοφορία (σε κάλπη) των εργαζομένων της Εταιρείας κατά την ημέρα απονομής του βραβείου.

 

Χρονοδιάγραμμα

 

Ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των υποψηφιοτήτων ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2017. Η συνεδρίαση της επιτροπής επιλογής των συμμετεχόντων/ υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου 2017 και η απόφασή της θα ανακοινωθεί αμέσως μετά. Η/Ο συντονίστρια/στής του προγράμματος θα επικοινωνήσει προσωπικά με κάθε υποψήφια/ο και θα συνεργαστεί μαζί τους μέχρι την ολοκλήρωση της εικαστικής διαμονής (residency) με σκοπό την άρτια υλοποίηση των έργων.

Οι υποψήφιοι θα μεταβούν στις εγκαταστάσεις της ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε. στις αρχές Οκτωβρίου 2017 και κατόπιν υποχρεούνται να καταθέσουν συνοπτική πρόταση για το έργο που σχεδιάζουν να υλοποιήσουν κατά την εικαστική παραμονή (residency) τους εκεί. Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύντομο κείμενο (μέχρι 500 λέξεις), τυχόν οπτικοακουστικό υλικό, όπως επίσης και έναν πρώτο καθορισμό των υλικών ή του εξοπλισμού που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου. Η έναρξη της εικαστικής παραμονής (residency) ορίζεται τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017. Η επίσκεψη της κριτικής επιτροπής θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017 και η ανακοίνωση της απόφασής της γίνει την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017. Οι συμμετέχοντες θα αναχωρήσουν με προορισμό την Αθήνα στις 3 Δεκεμβρίου 2016.

 

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

 

·         Οι υποψήφιες/οι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί από το 1982 και έπειτα

·         Οι υποψήφιες/οι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ

·         Η Εταιρεία αναλαμβάνει τη στέγαση και τη σίτιση των συμμετεχόντων/ υποψηφίων καθ’ όλη τη διάρκεια της εκεί εικαστικής διαμονής (residency)

·         Οι συμμετέχοντες/ υποψήφιοι λαμβάνουν από την Εταιρεία αποζημίωση ύψους 300 ευρώ κατ’ άτομο και για όλη τη διάρκεια της εικαστικής διαμονής. Δεν προβλέπεται η κάλυψη από την Εταιρεία άλλων εξόδων παραγωγής και υλικών, πέρα από τα οπτικοακουστικά μέσα. 

·         Το Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας αναλαμβάνει τη μετάβαση των καλλιτεχνών από την Αθήνα στη Φωκίδα και την επιστροφή τους, καθώς επίσης και τις καθημερινές μετακινήσεις κατά της διάρκεια της εικαστικής διαμονής (residency). Εναλλακτικά, εφόσον κάποια/ ος υποψήφια/ ος επιθυμεί να μεταβεί με προσωπικό του μεταφορικό μέσο, προβλέπεται η αποζημίωσή του με 100 ευρώ κατ’ άτομο. Στην περίπτωση αυτή η/ ο υποψήφιος φέρει την ευθύνη των μετακινήσεών του.

·         Οι συμμετέχοντες θα υπογράψουν Συμφωνητικό με το Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας, στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά οι όροι συνεργασίας.

·         Οι υποψήφιες/ οι θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις (ασφαλείας ή άλλες) των υπευθύνων της Εταιρείας και να μην παρεμποδίζουν τη λειτουργία της Εταιρείας και την εργασία των εκεί εργαζομένων.

·         Το έργο που θα βραβευτεί θα παραχωρηθεί στο Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας και θα συμπληρώσει την υπό διαμόρφωση συλλογή του, ενώ θα εκτίθεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις εγκαταστάσεις του. Στη συλλογή αυτή μπορούν να προστεθούν και τα υπόλοιπα έργα που θα παραχθούν κατά την εικαστική διαμονή (residency), κατόπιν παραχώρησής τους από τους καλλιτέχνες. Το Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας μπορεί να επανεκθέσει σε άλλο χώρο μέρος ή το σύνολο των έργων που θα περιέλθουν με αυτόν τον τρόπο στη συλλογή του σε συνεννόηση με τους καλλιτέχνες. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο συντονιστή του προγράμματος Κώστα Χριστόπουλο (christopouloskostis@gmail.com ) ή στο Γραφείο Διασύνδεσης της ΑΣΚΤ (career@asfga.gr)