Ανακοινωση για 22-6-2018

Το Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας θα παραμείνει κλειστό για το κοινό στις 22-6-2018,
προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες Εκπαίδευσης – Ασφαλείας των εργαζομένων της Imerys.

Ευχαριστούμε.