Κακλαμάνος Αλέξανδρος, Μετατροπές

Κακλαμάνος Αλέξανδρος, Μετατροπές, 2016,
βιντεοεγκατάσταση, οθόνες, προβολέας, σακούλες πλαστικές με βωξίτη, ξύλο, μέταλλο, διαστάσεις: μεταβλητές