Δανάη Νικολαίδη-Κωτσάκη,
Η αλάνθαστη μνήμη ενός καιρού

Δανάη Νικολαίδη-Κωτσάκη, Η αλάνθαστη μνήμη ενός καιρού , 2016
κατασκευή: Μέταλλο, γυαλί, βωξίτης, μηχανισμός, 2.30×2.00 (περ.)