Η ασφαλεια στο Vagonetto

 

Στον χώρο του Μεταλλευτικού Πάρκου Φωκίδας – Vagonetto τηρούνται όλες οι προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας. Ο υπόγειος χώρος έχει διαμορφωθεί κατάλληλα, σύμφωνα με τους κανόνες της ασφάλειας, όπως επιτάσσει η μεταλλευτική νομοθεσία και οι διεθνείς προδιαγραφές. Όλη η στοά έχει «ξεσκαρωθεί» προσεκτικά και εκεί που χρειάζεται έχουν τοποθετηθεί «αγκύρια», πλέγματα σε μεγάλο μήκος της στοάς και σε ορισμένες περιπτώσεις έχει γίνει «ξυλοδεσία». Όσον αφορά το προσωπικό του Vagonetto, υπάρχει μέριμνα ετήσιας εκπαίδευσης στις σωστές πρακτικές ελέγχου και ορθής λειτουργίας της στοάς. Επίσης, ο μηχανοκίνητος και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, όπως και οι συνθήκες της στοάς επιθεωρούνται συστηματικά από ειδικά καταρτισμένο προσωπικό. Τέλος το Vagonetto είναι εφοδιασμένο με κατάλληλο φαρμακευτικό υλικό και μέσα ατομικής προστασίας, έχοντας ώς γνώμονα τη διασφάλιση της ασφάλειας και υγιεινής των επισκεπτών του και του προσωπικού.